Chceme pomôcť

Deti školského klubu pod mottom „Veríme, že všetko dobro sveta, nezostalo iba v rozprávkach“, zorganizovali zbierku pet vrchnákov. Ďakujeme všetkým spolužiakom, žiakom a rodičom, ktorí podporili našu iniciatívu pomôcť chlapcovi Dávidkovi z Lefantoviec a dievčatku Sofinke z Nitry. V snahe pomôcť tým, ktorí to potrebujú, chceme naďalej pokračovať.

Zima

„Dýchol biely mráz svoj sníčok do okien,
všade vôkol nás sa zjavil biely srieň.
Len v očkách detí stále svieti smiech,
keď zima kreslí bielu krivku striech“ …..

V duch piesne Zima na saniach od Michala Dočolomanského sa nieslo aj popoludnie v 3.oddelení ŠKD. Zima sa teda poriadne vyšantila a nadelila snehu ,ako sa patrí. Deti nelenili a  postavili si snehuliakov. Súťažili o najkreatívnejšieho snehuliaka. Vytvorili naozaj zaujímavé postavy.

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

Akcia Turisticko-prírodovedného záujmového útvaru

Deti Turisticko-prírodovedného záujmového útvaru našej školy navštívili v sobotu 25.11.2017 Nitru.

 

zmensene_DSCN2682 zmensene_DSCN2671 zmensene_DSCN2672 zmensene_DSCN2673 zmensene_DSCN2674 zmensene_DSCN2675 zmensene_DSCN2676 zmensene_DSCN2677 zmensene_DSCN2678 zmensene_DSCN2681    zmensene_DSCN2685

 

Po cestovaní vlakom z Výčap-Opatoviec sa presunuli do Mlynov , kde si prezreli očakávanú výstavu kameňov a minerálov. Bola bohatá , bolo sa na čo pozerať a veru i „ustrážiť“ eurá v peňaženkách, keďže si chceli priniesť nejaké minerály domov.

Hygiena, zjedenie potravín z domu a prechod do prírody. Popri rieke Nitre pozorovali kačice, stromy, listy a vtáky. Prešli Pod kalváriu k Jaskyni p.Márie a podľa záujmu zapálili kahance.

Pešia cesta našich turistov pokračovala k cukrárni „U Šefkiho“, kde si nákupy navzájom poprezerali, „zamaškrtili“ si a hádali pripravené hádanky.

Cesta autobusom domov bola pokojná , no i plná nedočkavosti podeliť sa o zážitky s rodinou.

Akcia sa vydarila. Ďakujeme za účasť rodine Bojkovskej.

Edita Koprdová ( vedúca ZU )

Akcia Turisticko – prírodovedného záujmového útvaru

Akcia Turisticko-prírodovedného záujmového útvaru sa v sobotu dňa 14.októbra 2017 uskutočnila za veľmi priaznivého počasia.

Tešili sme sa zo slnečných lúčov i počas prechodu do Horných Lefantoviec – Gaštanice. Čakal nás list – Odkaz od veveričiek. Okrem privítania, pripomenutia zásad správania sa v prírode a želania bohatého zberu gaštanov ( ktorých toho roku nie je veľa ) , im pripravili otázky a úlohy. Po ich splnení si môžu nájsť sladký poklad. Gaštany deti hľadali. Tešili sa z každého jedlého gaštana.Po občerstvení potravinami a nápojmi z domu odpovedali na otázky, plnili úlohy od veveričiek a na záver poklad po krátkom hľadaní našli.Cesta horou späť bola poučná. Poznávali stromy, plody a veru odsudzovali nekultúrnych turistov, po ktorých zostali v prírode „vizitky“ ( fľaše z plastu, papiere). Sľúbili si, že takto sa nikdy k prírode správať nebudú.Autobusom sa presunuli späť do Výčap – Opatoviec. Po krátkom relaxe prešli k Rybníku IV. Porozprávali si o „zarybňovaní“ a zistili, že chytanie kaprov je od 14.10. zakázané. Za slnečného počasia si pri rybníku zahrali veselé hry.

Nasledovalo vyhodnotenie. Deťmi bola akcia ohodnotená na 1*.

Akcie sa zúčastnila i pani Krnčanová. Ďakujeme.

Edita Koprdová ( vedúca ZÚ )

zmensene_DSCN2605 zmensene_DSCN2606 zmensene_DSCN2607 zmensene_DSCN2608 zmensene_DSCN2609 zmensene_DSCN2612 zmensene_DSCN2613 zmensene_DSCN2614

HOPLA Škola

dav

Školský klub detí pri Základnej škole vo Výčapoch–Opatovciach zorganizoval počas leta prázdninovú „ HOPLA Školu“. Už samotný názov prezrádza, že to mala byť zaujímavá a veselá činnosť. A bola.Keďže program bol náročnejší na pobyt mimo areálu školy, zúčastnili sa ho staršie deti ŠKD.

Počas predĺžených dopoludní boli činnosti :

  • Rybolov za pomoci rybára pána Smutného
  • Branný pobyt v Horných Lefantovciach
  • Návšteva chovateľa poštových holubov u pána Čepíleka
  • Kreslenie na asfalt : „Ako vidíme Hopla Školu“

Popoludňajšie činnosti boli relaxačné. Každý deň deti zapisovali, čo ich počas dňa najviac oslovilo, na pripravenú nástenku.Bolo toho veľa a bolo FAJN !                                                                                               Zodp.vychovávateľky : Koprdová Edita, Mgr. Zuzana Kunová

dav

dav

dav

zmensene_IMG_20170703_112548_1 zmensene_IMG_20170703_113859

dav

dav

dav

dav

zmensene_IMG_20170704_112548

dav

zmensene_IMG_20170704_113344

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

zmensene_IMG_20170707_095104

dav

zmensene_IMG_20170707_100058 zmensene_IMG_20170707_100121

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Deň Zeme.

22.apríl – v tento deň si pripomíname svoju závislosť na cenných daroch , ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Aj v 2.oddelení ŠKD sme tento deň venovali aktivitám a spoločne si deti vytvorili projekt. V ňom poukázali na to, ako sa NEMÁME správať k prírode a zdôraznili to, ako si MÁME prírodu chrániť a čo všetko robiť pre to, aby sa neznečisťovala. Projekt tvorili heslá a krásna kresba. A čo dodať na záver? Nuž len to, aby sa tieto heslá stali pre každého z nás prioritou. :) zmensene_20170303_132809

dav

zmensene_20170303_132817 zmensene_20170303_132827

dav
dav

Deň učiteľov

  1. marec – Deň učiteľov .                                                                                     V 3.oddelení deti pripravili pre učiteľov a vychov. pozdravy, ktorými ich isto potešili.zmensene_DSCN2424 zmensene_DSCN2425 zmensene_DSCN2427 zmensene_DSCN2430 zmensene_DSCN2426

Obecná knižnica

Návšteva obecnej knižnice.

Mesiac marec máme v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Literatúra má v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Keďže školskú knižnicu navštevujú deti najčastejšie , jedno popoludnie sme v ŠKD v 2.oddelení venovali návšteve obecnej knižnice. Deti si pre svojich spolužiakov pripravili aj tajničky s názvami obľúbených kníh. Takže sme si čas v čitárni spríjemnili okrem prezerania a čítania kníh aj lúštením tajničiek. Pani knihovníčka porozprávala deťom informácie o knihách, ktoré sa tam nachádzajú. A veru, niektorí neodišli naprázdno. Po zaevidovaní čitateľa si odniesli so sebou zaujímavé knihy, ktoré samozrejme podľa pravidiel musia po prečítaní vrátiť. :)

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav
dav

 

Jar

Jar – obdobie prebúdzajúcej sa prírody privítali deti v 3.oddelení zhotovovaním jarných venčekov. Páčia sa i vám ?zmensene_DSCN2415 zmensene_DSCN2416 zmensene_DSCN2417 zmensene_DSCN2418 zmensene_DSCN2419 zmensene_DSCN2420 zmensene_DSCN2421 zmensene_DSCN2422 zmensene_DSCN2423 zmensene_DSCN2414

Jar zavítala aj k nám.

Prvý jarný deň si deti 2.oddelenia ŠKD spríjemnili zhotovením výtvarnej práce nazvanej :„ Za oknom“. Deti si vymysleli a nakreslili to, čo sa im páči pri pohľade z okna a čo by najradšej videli vždy, keď sa z neho pozrú. V tomto období samozrejme nesmú chýbať lastovičky  a krásne motýle. Táto výtvarná práca zdobí nástenku na našej školskej chodbe a spríjemňuje nám vrtochy jarného počasia. :)

dav